Over het Hebehuis

Om Hebe meer rust en een kans om te groeien te geven maakten we samen met de gemeente en de woningstichting het HebeHuis. Een veilige plek waar ze kan spelen en logeren. Hebe kan helaas niet terecht in het speciaal onderwijs, naschoolse opvang of logeeropvang, vandaar dat ‘Stichting Rara wie ben ik?’ het HebeHuis creëerde.